Toimintaterapia on toimintaterapeuttisen analyysin perusteella valittua, asiakkaalle mieleistä, merkityksellistä, sopivan haasteellista toimintaa jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen arjessaan. Asiakkaan kanssa harjoitellaan hänelle tärkeitä toimintoja jotta koulunkäynti, leikkiminen, asiointi, ruuanlaitto, pukeutuminen, peseytyminen jne. olisi helpompaa. Tapaan toimintaterapia asiakkaitani heidän arkiympäristössään, kotona, koulussa, päiväkodissa kuin myös vastaanotollani.

Asiakkaanani ovat niin lapset kuin aikuisetkin jotka tulevat Keskussairaalan, terveyskeskuksen, vakuutusyhtiön tai Eskoon kuntayhtymän kautta lähetteellä. Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen kustantaa siinä tapauksessa KELA, terveyskeskus tai vakuutusyhtiö. Keskussairaalalla on käytössä palveluseteli. Elämänkaari on mukana palvelusetelijärjestelmässä. Tällöin asiakas saa palvelusetelin keskussairaalasta ja sen avulla hakeutuu kuntoutukseen, valiten itse palveluntuottajan, kuten muissakin tapauksissa. Omakustanteinen toimintaterapeuttinen arviointi/konsultointi/terapia on myös mahdollista.

Toimintaterapeuttina olen käynyt terveydenhuollon ammattikorkeakoulutuksen (AMK). Toimintaterapeutti on nimikesuojattu, laillistettu terveydenhuollon ammatti.

Leila Kärkinen • Pitkälahdenkatu 13, 65100 Vaasa • 050 3003 222