Toimintaterapia on toimintaterapeuttisen analyysin perusteella valittua, asiakkaalle mieleistä, merkityksellistä, sopivan haasteellista toimintaa jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen arjessaan. Asiakkaan kanssa harjoitellaan hänelle tärkeitä toimintoja jotta koulunkäynti, leikkiminen, asiointi, ruuanlaitto, pukeutuminen, peseytyminen jne. olisi helpompaa. Tapaan toimintaterapia asiakkaitani heidän arkiympäristössään, kotona, koulussa, päiväkodissa kuin myös vastaanotollani.

Asiakkaanani ovat niin lapset kuin aikuisetkin jotka tulevat Keskussairaalan, terveyskeskuksen, vakuutusyhtiön tai Eskoon kuntayhtymän kautta lähetteellä. Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen kustantaa siinä tapauksessa KELA, terveyskeskus tai vakuutusyhtiö. Keskussairaalalla on käytössä palveluseteli. Elämänkaari ei toistaiseksi ole liittynyt palveluseteli palveluntuottajaksi. Omakustanteinen toimintaterapeuttinen arviointi/konsultointi/terapia on myös mahdollista.

Toimintaterapeuttina olen käynyt terveydenhuollon ammattikorkeakoulutuksen (AMK). Toimintaterapeutti on nimikesuojattu, laillistettu terveydenhuollon ammatti.

© Copyright - Toimintaterapia Elämänkaari